Rozoberateľné výmenníky

Rozoberateľné výmenníky dodávané firmou TERMOMARKET šetria náklady vďaka svojim vysokým výkonom, nízkym investíciám, kompaktnej inštalácii a jednoduchej údržbe. Doskové výmenníky tepla poskytuje vysoký stupeň tepelného prenosu vďaka turbolenci spôsobenej tvarom dosiek. Špeciálne usporiadanie tesnení v doskách zamedzuje akémukoľvek zmiešaniu. V oblasti otvoru sú obe médiá oddelené dvojitým tesnením. Na porušení jedného z nich nás upozorní presakujúce medzery.

Základné diely doskových výmenníkov tepla:

  • zloženie a počet dosiek výmenníku závisí od požadovaného tepelného prenosu
  • tesnenie dosiek zaručuje, že prietokové kanály sú vzájomne bezpečne utesnené. Tesnenie tiež určuje smer toku vo výmenníku
  • rám obsahujúci súbor dosiek je pritiahnutý sťahovacími skrutkami
  • príruby pre primárny a sekundárny okruh média sú obvykle súčasťou pevného rámu výmenníku tepla

Rôzne prietoky výmenníkom

Susediace dosky dávajú tvar kanálom, ktoré vedú striedavo teplé a studené médium cez zväzok dosiek. Bežné používané jednocestné doskové výmenníky tepla používajú 100% protiprietok oboch produktov. Všetky otvory sú umiestnené v pevnej doske rámu a umožňujú jednoduchšiu inštaláciu. V prípade, že teplotné rozdiely sú malé je výhodnejšie viaccestný doskový výmenník tepla.

Doskové výmenníky tepla systému Varitherm

Systém VT

Počet dosiek vo výmenníku tepla závisí od požadovaného výkonu. Vo vnútri balíku dosiek majú dosky v oporných bodoch kovové spoje. Sada dosiek sa skladá buď iba z jedného typu profilu alebo z kombinácie niekoľkých profilov. Ak je použitý iba jeden druh profilu, každá druhá doska je otočená o 180 °C. Takto formované prietokové kanály medzi doskami vytvárajú mnoho oporných bodov. "Dvojstenný" - bezpečnostný výmenník tepla patrí taktiež k systému Varitherm. Bezpečnosť je docielená použitím dvoch lisovaných dosiek, ktoré sú spolu zvarené vo vstupných a výstupných dierach.

Medzi každým párom dosiek je presakujúca medzera. Aj v prípade poškodenia dosky koróziou je nemožné premiešanie médií pretože uniknutá kvapalina by vytiekla medzi spojenými doskami do okolitého prostredia, kde je viditeľná.

 

systém FREE FLOW

Systém FREE FLOWV aplikáciách, kde obvykle doskové výmenníky tepla dosahujú svoje limity, môže byť použitie výmenník tepla FREE FLOW. Špeciálnymi rysmi výmenníku FREE FLOW sú široké medzery medzi doskami. Medzery dosahujú šírku až 12 mm. FREE FLOW doskové výmenníky umožňujú bezproblémový prenos tepla a sú riešením pre nasledujúce média: produkty obsahujúce pevné látky, produkty obsahujúce kryštály. produkty obsahujúce drť, viskózne produkty.

 

LOCK-IN systém

 

Pri výmenníkoch je použité tesnenie, ktoré sa nemusí lepiť LOC-IN Systém. Optimálne uloženie tesnenia v jeho žliabku a upevnenie pomocou vylisovaných zúbkov v žliabku má vysokú odolnosť proti tlaku a umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu tesnenia.

 

Realizácie

Výmenníková stanica
Ohrev vody na vykurovanie a TÚV premenlivým primárnym médiom voda resp. para
     
Technologický ohrev
Technologický ohrev primárna strana para, sekundárna strana decht
     
  Výmenníkova stanica
Ohrev TÚV
     
Výmenníková stanica
Ohrev vykurovacej vody na vykurovanie výrobných hál a kancelárskych priestorov
     
Aqua Park Tatralandia