Firma Termomarket spol. s r. o. zahájila svoju činnosť 1. júna 1996 ako obchodná firma dodávajúca doskové výmenníky tepla. Aktívnym prístupom zamestnancov si vydobyla svoje miesto na slovenskom trhu a to i napriek silnej konkurencii už zabehnutých firiem. V rokoch 1998 - 2000 boli realizované zákazky pre takých odberateľov ako sú Slovenské elektrárne a.s., Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice a VSŽ a.s.. V súvislosti s týmito dodávkami boli výmenníky certifikované v TSU Pieštany a TI SR, urobené výpočty na seizmickú odolnosť a boli splnené požiadavky na dodávky do jadrových zariadení. Na všetky výmenníky realizujeme záručný a pozáručný servis, čistenie, dodávky náhradných dielov.


Znižovanie nákladov na elektrickú energiu

O nás

V roku 1997 firma rozšírila svoj sortiment výrobkov o regulačné kohúty pre použitie v technológiach výmenníkových staníc. Prednosťou týchto armatúr je 100% uzatváracia schopnosť nezávislá na uzatváracom tlaku média, havarijná funkcia, vysoká prevádzková teplota (až 250°C), prevádzkový tlak (4 MPa) a dobrá, konkurencieschopná cena.
V rokoch 2000 – 2008 spoločnosť Termomarket spol. s r.o. rozšírila svoju činnosť o výrobu a dodávky horúcovodných a parných výmenníkových staníc.
V roku 2006 bola činnosť firmy rozšírená o projekciu, dodávky a opravu hydraulických systémov, predovšetkým pre nášho najväčšieho odberateľa, ktorým je U.S. Steel Košice, s.r.o.
Na všetky naše dodávky realizujeme záručný a pozáručný servis, čistenie výmenníkov, dodávky náhradných dielov.
V prípade záujmu zo strany zákazníka, sme schopní navrhnúť opravy a rekonštrukcie stávajúcich zariadení s využitím najnovších poznatkov v oblasti tepelných, chladiacich a hydraulických systémov.

Od roku 2006 má firma zavedený systém manažérstva kvality a je držiteľom certifikátu EN ISO 9001.

Veríme, že Vám budú tieto internetové stránky nápomocné k lepšej orientácii v nami dodávaných výrobkoch a v riešení Vašich technických problémov.

POLITIKA KVALITY NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Politika kvality