Pájkované doskové výmenníky

Pájkované doskové výmenníky sú vyrobené z razených nerezových dosiek, ktoré sa vákuovou technológiou pájkujú meďou. Pri skladaní sa každá druhá doska v súmernej rovine otočí o 180°C. Týmto vzniknú dva, od seba oddelené priestory, v ktorých v kombinácii s protiprúdom dochádza k prenášaniu tepla. Razenie dosiek podporuje vysokoúčinný prenos tepla, už za malého obsahového prúdenia.

Firma Termomarket ponúka kompletný program pre všetky výkonnosti, ktoré súčasný trh vyžaduje. Ponuka našich pájkovaných doskových výmenníkov tepla sa vyrába v štyroch veľkostiach a v typových radách 12, 18, 25, 55 a 100. V typových radách 25 a 55 sú k dispozícii dosky "H", "M" a "L". Pri typovej rade 18 sú k dispozícii dosky "M" a "L" a pri typovej rade 100 sú k dispozícii výlučne dosky "M". Týchto sedem základných typov s rozdielnym počtom dosiek sa dodáva v 65 štandardných vyhotoveniach. Tieto výrobky sú štandardne vyrábané pre jednosmerné zapojenia. Výrobky typovej rady 25 a 55 sa môžu dodávať s neoddeliteľnou PU - penovou izoláciou a so závitovým pripojením PN 40. Výrobky typovej rady 100 sa môžu dodávať s minerálnou vlnenou izoláciou a s prírubami DN 65.

Tepelná účinnosť

Teplotný prechod je závislý na uhle V-razenia jednotlivých typov dosiek. Týmto vzniknuté prúdenie podporuje rôzne vysoké vírenie, ktoré ovplyvňuje teplotný prechod. Ponúkame tri rôzne typy V-razenia s názvami "H", "M" a "L".

H - vysoký tepelný prechod pri relatívne vysokej tlakovej strate

M - stredný tepelný prechod a stredná tlaková strata

M - nízky tepelný prechod a nízka tlaková strata

Prednosti

 • kompaktná, malá stavebná jednotka, nízka hmotnosť
 • technicky vyspelá štruktúra dosiek dodáva vysokú tepelnú výkonnosť
 • vysoká prevádzková teplota a pracovný tlak
 • nerezový materiál zabezpečuje dobrú odolnosť proti korózii
 • jednoduché zabudovanie, extrémne jednoduchá údržba a servis
 • lacné sériové zariadenie

Použitie

Vykurovanie/diaľkové vykurovanie

 • predávacie stanice na diaľkové vykurovanie
 • oddeľovanie tepla
 • ohrev spotrebnej vody
 • tepelné zariadenia (centrálne, solárne, podlahové, bazénové vykurovanie)

Ovzdušie

 • klimatizácie miestností a budov 

Mraziaca technika

 • kondenzácie
 • vyparovanie

Priemyselné použitie

 • chladenie strojov
 • chladenie motorov
 • blokové tepelné elektrárne
 • chladenie hydraulických olejov
 • chladenie pohonných olejov
 • získavanie spätného tepla
 • termická procesová technika 

Pozor !!! Nepoužívať pre čpavok a morskú soľ 

Pájkované výmenníky tepla technické info

Štruktúra a funkcia

Pájkovaný doskový výmenník tepla (PDVT) sa skladá z lisovaných SS - dosiek, ktoré sú pájkované meďou vo vákuovej peci. V kanálikoch pretekajú v opačných smeroch dve média, oddelené doskou. Výrobná rada: Letované PDVT sú k dispozícii v 4 modeloch rôznych veľkostí: 12, 18, 25, 55, 100. Pripojenie môže byť buď pre navarovanie (L), alebo závitové (G). Jedna z možností pre model 55 a 100 je prírubové pripojenie.

Montáž

Vždy montujte Váš PDVT vertikálne. Malé PDVT môžu byť uchytené priamo na potru­bie (model 12, 18 a 25 do 30-ti dosiek). PDVT musí byť inštalovaný na podklade, na nožičkách nebo upínadlách. V prípade vibrácií, pulzácií, tlakových nárazov atď. zo systému, používajte vždy kompenzátory. Neprekročte maximálnu hodnoty momentu na pripojenie (viď tabuľka).

TYP   Fmax Mmax
18 1" 15 5
25 1" 20 25
55 2" 35 50
100 DN 65 50 100

Inštalácia

Inštalácia: PDVT je zapojený do proti­prúdu. Primárna strana je označená modrým bodom (napr.: produkt, chladič). Primárna strana je obklopená sekundárnym kanálom (napr. voda). (1) Kvapalina - ­kvapalina: inštalácie je možná v akomkoľvek smere, protiprúd je však účinnejší. (2) Výparník, (3) Kondenzátor.

 

Čistenie

Chráňte PDVT druhom filtru (asi 1 mm), aby sa zabránilo vstupu hrubých ne­čistôt. V prípade vyradenia z prevádzky sa doporučuje výmenník vyčistiť niektorým druhom CIP (čistenie na mieste). Nechajte cirkulovať vhodný čistiaci roztok tak, aby pretekal proti nor­málnemu smeru prúdenia PDVT (saponát alebo slabá kyselina napr. mravčia alebo ci­trónová, 2-3% roztok kyseliny fosforečnej izbovej teploty - preplachovať 120 min.). Po čistení vždy prepláchnete PDVT vodou.

Ochrana proti zmrznutiu

Vytvorenie ľadu zničí PDVT a preto sa tomu musí za­brániť. Nainštalujte filter (1 mm) na strane vody. Použite zmes (napr. glykol) pokiaľ sú teploty blízko bodu mrazu. Použite termostaty a nebo spínač na zaistenie nemenného toku vody. Vyvarujte sa odstaveniu čerpadla. Efektívna ochrana proti zmrznutiu môže byť zaistená použitím termostatu spojeného s kompresorom. 

Značenie dosiek

Typ napr. L55- 30GGX L = prelis dosky ( H, M, nebo L) 55 = veľkosť modelu (18, 25, 55, nebo 100 ) 30 = počet dosiek GG = pripojenie primár / sekundár (G= závitové, L= pájkované) X = izolácia, 30 mm polyuretánová pena Sériové číslo: kód typu, dátum výroby, číslo prevádzky Vyrobené: rok a mesiac.

Realizácie