Rozoberateľné výmenníky tepla - servis

Rozlíšenie podľa použitia

Použitie zariadenia je celkovo platné pre všetky výmenníky vyrobené firmou G-MAR Plus a expedované našou firmou TERMOMARKET spol. s r.o.. TERMOMARKET spol. s r.o. garantuje to, že tieto výmenníky sú vyrobené podľa Vami zadaných prevádzkových podmienok, tlaku, teploty, pretekajúceho množstva, druhu a zloženia média. Náhle prekročenie maximálneho tlaku nad prevádzkové možnosti, napr. pri náhlom zapojení do prevádzky alebo vyradení z prevádzky, môže viesť k poškodeniu. Pri nedodržaní prevádzkových podmienok nenesie firma za prevádzkovaný výmenník žiadnu záruku.
V prípade, že dochádza k nejakej zmene v prevádzkových podmienkach, vyžaduje táto zmena vždy súhlas firmy TERMOMARKET spol. s r.o.. Prevádzku s menovanými prevádzkovanými podmienky je možné uskutočniť len po skúške, schválení a zmene dokumentácie výmenníka. Pri montáži a prevádzke sa musia dodržiavať všetky predpisy a nariadenia. 

Všeobecné pokyny

Pri práci s naším výmenníkom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:
1. Všetky práce na výmenníku sa vykonávajú podľa platných predpisov, ako napr. Predpisu o bezpečnosti práce podľa STN.
2. Pred každou prácou na výmenníku sa pre bezpečnosť doporučuje, aby výmenník nebol pod tlakom, bol prázdny a teplota neprevyšovala 40 °C.
3. V prípade netesnosti by mohlo dôjsť k zraneniu osôb, tieto netesnosti sú vopred viditeľné a nesmú byť odstraňované pod tlakom.
4. Aby sa predišlo úrazu rúk, doporučuje sa pri manipulácii s doskami výmenníka používať rukavice.

Tesnenie

Rozlišujeme tesnenie z elastoméru a tuhé tesnenie, v súčasnej dobe s väčšou priľnavosťou.

Tesnenie z Elastoméru sú foremné tesniace rámy k dostaniu z rôznych materiálov (2 oké, 4 oké tesnenie ako konečné tesnenie). Tuhé tesnenie z vlákien bez azbestu. Je vystrihnuté z dosiek. Toto tesnenie je citlivé na mechanické poškodenie a nesmie sa lámať. Všetky druhy sú upravené tak, že obe média sa odlučujú v dvojitom vedení tesnenia ďaleko od seba. Zobrazený presakujúci priestor má hlavnú úlohu, a to v tomto poli pôsobnosti odviesť pri eventuálnych netesnostiach presakujúcu kvapalinu cez netesniacu cestu von a takto na netesnosti upozorniť. Tieto netesniace cesty sú v nelisovanom stave cca 8 mm široké. Pre bezpečnosť sa doporučuje nechať ich i vo voľnom zlisovanom stave.

Materiály a značky tesnenia

Tesnenia z elastoméru sú k dostaniu z rôznych materiálov. Základná farba je čierna. Tam, kde sa vonkajšie materiály od sebe nerozlišujú, sú rozlíšené farebnými kódmi. (viď tabuľka). Tento farebný kód je na zadnej strane presakujúceho (netesniaceho priestoru).

NBR žiadny 120 stupňov C
NBR 1 x žltá 140 stupňov C
EPDM 1 x šedá 170 stupňov C
Butyl 1 x purpurová 140 C
Viton šedá / červená 200 C
Viton (kys.) šedá / zelená 140 C
Silikon dierkované 175 C
NBR (FDA) 1 x modrá 120 C
EPDM (FDA) 1 x šedá 150 C
Viton (FDA) šedá / modrá 165 C
Teploty, uvedené v tabuľke sú maximálnej výšky, môžu byť firmou TERMOMARKET spol. s r.o. obmedzené podľa Vašich špecifických požiadaviek. Maximálne prevádzkové teploty a maximálny prevádzkový tlak sú vyznačené na štítku s výkonom.

Tesnenie v prevedení LOC-IN nie je lepené.

Tuhé tesnenie býva hlavne lepené.

Zúženie v ryhách dosiek v rozmedzí cca od 50 mm drží tesnenie.

 

 

 

 

.