Dlhoročné pôsobenie spoločnosti Termomarket, spol. s r.o. viedlo k nadviazaniu mnohých krátkodobých alebo dlhodobých pracovných spoluprác medzi našou spoločnosťou a domácnosťami i firmami.

Výsledkom vzájomnej spokojnosti je aj tento zoznam realizovaných projektov - referencií, ktoré Vám pomôžu pri Vašom rozhodovaní sa o využití nami dodávaných produktov a realizovaných služieb.

Referencie

 • vykurovanie TRUCK centrum MAN Košice pomocou tepelného čerpadla, r.2008
 • dodávka a montáž odsávacieho zariadenia na OD 1 pre zváracie pracovisko, U. S. Steel Košice, r. 2007
 • dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do budovy ÚRK, Centrálneho skladu, Nákupu, DZ VP Aglomerácia - U. S. Steel Košice, r. 2007, 2008
 • dodávka a montáž mobilných klimatizačných jednotiek Sinclair pre U. S. Steel Košice, s.r.o. v r. 2006 a 2007
 • plynová klimatizačná jednotka 50kW v autosalóne Ford Košice
 • oprava chladenia fenolčpavkovej vody v DZ Koksovňa v r. 2006 chladenie  120m3/h
 • dodávka, čistenie a údržba výmenníkov na prevádzke U.S. STEEL Košice s.r.o. – Obalová vetva (lúh, olej, kyselina fenol.sulf./voda)
 • čistenie a údržba výmenníkov na prevádzke U.S. STEEL Košice s.r.o. – Studená valcovňa (olejov. emulzia/chl. voda, para/olejov. emulzia, olejov. emulzia/chl. voda 4ST, olej/ voda 5ST)
 • SPAĽOVŇA Bratislava v spolupráci s firmou FEVAKO s.r.o. (para/voda)
 • čistenie a údržba výmenníkov na prevádzke KABLO s.r.o. Bratislava (olej/voda)
 • čistenie a údržba výmenníkov na prevádzkach TEHO s.r.o. Košice (voda/voda)
 • čistenie a údržba výmenníkov na prevádzke SWS s.r.o. Vojany (decht, mazut/para)
 • OCEKON a.s. – demontáž, oprava a montáž vyvrtávačky a valčekových dopravníkov 
 • Canessa Worthington Slovakia s.r.o. – oprava vykurovacieho systému
  a vykurovacích jednotiek Univent
 • záručný a pozáručný servis nami dodaných výmenníkov
 • oprava aku-stanice pre ohraňovaciu frézu Taylor-Wharton
 • STRIP a.s. – oprava strojnej časti a hydraulického systému valcovacej stolice
 • CPR U. S. Steel Košice, s.r.o. – rotačný výklopník č. 4 – oprava hydraulického
  systému
 • oprava bezpečnostného ovládania prepínacej klapky v DZ Zušľachťovne,
  U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Železiarne Podbrezová - oprava hydraulického systému krokovej pece
 • OCEKON a.s. - oprava strojných celkov vrátane hydrauliky
 • DZ SVa, DZ Tva U. S. Steel Košice, s.r.o. – oprava hydraulických valcov
 • technický návrh a oprava centrálnych mazacích systémov - U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Corewire Surface Technology s.r.o. – inštalácia hrotových sústruhov a oprava
  elektroinštalácie, chladenia
 • technický návrh a realizácia tepelných čerpadiel pre rodinné domy, penzióny
  a podnikateľské subjekty