Firma

Zástupca

Adresa

Telefón
Mesto Email
 

Primár Sekundár

Médium

Celkový výkon (kW)

Prietok (m3.h-1)

Teplota - vstup/výstup (°C)

Prevádzkový max. tlak (MPa)

Max. tlaková strata (kPa)

V prípade použitia iných médií ako VODA, PARA, GLYKOL, MLIEKO, PIVO, VÍNO, H2SO4 , OLEJE: JEDLÝ, SAE20 a 30, HD 40, MOB. TH. 594 je potrebné vyplniť aj doplňujúce údaje.

Pri teplote (°C)

Špecifické teplo (J.kg-1.K-1)

Špec. hmotnosť (hustota) kg.m-3

Tepelná vodivosť (W.m-1.K-1)

Viskozita (cP)

Priestor pre vaše poznámky: