Špeciálne VAHTERUS výmenníky

Výrobok kombinuje všetky najlepšie kvality tradičných tepelných doskových a trubkových výmenníkov do jedného výkonného kompaktného celku.

Srdcom výmenníka je plne zvarované jadro nalisovaných dosiek kruhového prierezu zvarených laserovou technológiou k sebe. Pre vyššiu tlakovú odolnosť sa úspešne využíva unikátna zvarovaná konštrukcia. Dimenzia pripojenia DN 25 - 200. Plášť výmenníka je obdobnej technológie ako u bežných rúrkových výmenníkov. Dimenzia pripojenia plášťa môže nadobúdať rozmery podľa typu DN 20 - 700. Konštrukcia plášťa výmenníkov môže byť v celozvarovanom prevedení (aplikácie pre nebezpečné plyny, vyššie tlaky a pod.) alebo v rozoberateľnom prevedení (je možné vybrať zvarený zväzok dosiek, napr. pri čistení). Prevedenie plášťa aj dosiek môže byť podľa potreby z rôznych konštrukčných materiálov.

Výmenník neobsahuje žiadne tesnenia, ktoré by vyžadovali údržbu, ani žiadne medené a krehké spoje, ktoré by mohli byť znehodnotené mechanickým namáhaním. Plne zvarovaná konštrukcia je unikátne chránená rúrka umožňujúca dlhú životnosť a maximálnu bezpečnosť s maximálnou ochranou životného prostredia.

Technológia Vahterus je vhodná a použiteľné pre celú škálu aplikácií v priemysle - chladiče, kondenzátory, vakuové aplikácie, odparníky, výparníky a pod. Výmenník je špeciálne konštruovaný pre aplikácie v chemickom priemysle. Je vhodný pre uplatnenie od klasických kvapalín, oleje, čpavok, tlakový vzduch cez kondenzátory pár a výparníky. Žiadna aplikácia nie je príliš obtiažna v použiteľnom tlakovom a teplotnom rozsahu výmenníka.

Prevádzkové parametre

Výkon až 100 MW/jednotka

Rozsah teplôt -200 °C až 600 °C (individuálne až 900°C)

Rozsah tlakov štandardné prevedenie 16, 25 a 40 bar (individuálne až 100 bar).

Realizácie