Rozoberateľné výmenníky - technické podklady

VT 04 CD - 16

Špeciálne pripojenia sú znázornené na nasledujúcich nákresoch:

 

VT 10 CDS

 

Špeciálne pripojenia sú znázornené na nasledujúcich nákresoch: 

 
 

 

VT 20 CD - 16

 

 

Špeciálne pripojenia sú znázornené na nasledujúcich nákresoch:

 

 

VT 80 B - 12

 

Špeciálne pripojenia sú znázornené na nasledujúcich nákresoch: