Prezeraním internetovej stránky Termomarket, spol. s r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkovateľ stránky:
Termomarket, spol. s r.o., Študentská 1, 040 01 Košice

Všeobecné výhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Termomarket, spol. s r.o. (ďalej iba „Termomarket“). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Termomarket zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Spoločnosť Termomarket si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve spoločnsoti Termomarket alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Termomarket. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Termomarket.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť Termomarket od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, objednávky) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.