Hydraulika

Naša činnosť v oblasti hydrauliky:

-inžiniersko - poradenská činnosť pri výbere a kúpe strojných zariadení osadených hydraulikou a pneumatikou.

-riešime problémy aj v oblasti mazania /mazacie médiá, rozvody.../.


-školenia pre obsluhu hydraulických zariadení.

-školenia pre údržbu hydraulických zariadení.

-diagnostika porúch na hydraulických zariadeniach a podľa požiadaviek zákazníka aj ich odstránenie.

-diagnostika čistoty hydraulických médií podľa NAS 1673

-návrh a realizácia modernizácie hydraulických obvodov a zariadení

/v prípade potreby aj elektro časť a výmena potrubných rozvodov/.

-návrhy zámien starých hydraulických prvkov za nové, na požiadanie

aj ich fyzická výmena s potrebnými úpravami pre ich osadenie.

-oprava hydraulických prvkov.

-oprava priamočiarych hydromotorov /hydrovalce/ a v niektorých prípadoch aj rotačné hydromotory a hydrogenerátory /rentabilnosť/.Naše referencie:

- oprava hydrauliky krokovej pece Železiarne Podbrezová

- OCEKON - oprava strojných celkov vrátane hydrauliky

- kompletná rekonštrukcia a modernizácia valcovacej stolice
fy. STRIP a.s Košice

- rekonštrukcia hydraulického obvodu ohraňovacej frézy
Taylor-Warton Košice

- technický garant v oblasti hydraulika, mazanie, pneumatika
hutníckych zariadení a strojov s 33 - ročnou praxou v odbore
na údržbe TVa

- oprava a rekonštrukcia hydrauliky rotačného výklopníka č.4
závodu CPR,USS Košice

-oprava a rekonštrukcia hydrauliky rotačného výklopníka č.5
závodu CPR USS Košice

-GO a modernizácia sušičky tranformátorového oleja spol.
Elektroservis USS Košice.

-rekonštrukcia ohraňovacieho lisu Variakov a.s Košice
-návrh arekonštrukcia hydraulickej stanice vysokotlakého
mazania HSD-LKT-2st na Sva USS Košice


-návrh,výroba a montáý brzdnej stolice pre pozdlžné delenie
pásky pre STRIP a.s Košice