Pájkované výmenníky - technické podklady

 

 Prevádzkové parametre
Prevádzkový tlak max 3,0 MPa
Prevádzková teplota -160 / + 200 C
Teplotná výkonnosť 10 - 2000 kW
Prietokové množstvo max. 80 m3/h

 

 

 Pre podrobný náhľad tabuľky kliknite na tabuľlku:

 

Príklady zapojenia

Dvojstupňová aplikácia ohrevu vody - priamy ohrev teplej úžitkovej vody

( Design zadného pripojenia typ 5)

 

Dvojstupňová aplikácia ohrevu vody - ohrievač kombinovaný so vzduchotechnickou jednotkou v priamom ohreve

(Design zadného pripojenia typ 5)

 

Aplikácia ako kombinácia vykurovania (ÚK) a priamy ohrev užitkovej vody (TÚV)

(Design zadného pripojenia typ 6)

Manuál pájkovaných doskových výmenníkov tepla

 

Design so zadným pripojením
Typ 0
Štandartný design

Všetky štyri pripojenia sú na čelnej strane, žiadne pripojenie nie je na zadnej strane.
 
Pre tento typ s čelným pripojením je charakteristické :
  • Primárny kanál je F1/F2
  • Sekundárny kanál je F3/F4
  • Jedno - cestný prietok pre oba kanály
  • Bežný proti - prúd
  • Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
  • Sekundárna strana má naviac jeden prietokový kanál 
 
 
Pre zobrazenie pripojenia kliknite na obrázok

Typ 1
Standard plus B2/B3
Extra pripojenie na zadnej strane sú používáné ako „ snímacie „ ( napr. snímanie teploty / tlaku atď. ). Môžu byť používáné pre „ kontrolu „ . U tohoto typu sú ako štandard vždy dve zadné pripojenia.
 Pre tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 4 pripojenia na čelnej strane
- 2 pripojenia na zadnej strane
- Primárny kanál je F1/F2
- Sekundárny kanál je F3/F4
- Jedno - cestný prietok pre oba kanály - Bežný proti - prúd
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má naviac jeden prietokový kanál
 
   
Pre zobrazenie schémy kliknite na obrázok  

Typ 2
Z - usporiadanie
Tento typ sa bežne používa na zjednodušenie inštalácie, montáž potrubia a podobne.
Je vždy doporučováný pre kompaktné inštalácie, kďe je obmedzený priestor.
Pre tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 2 pripojenie na čelnej strane
- 2 pripojenie na zadnej strane
- Primárny kanál je F1/B2
- Sekundárny kanál je B3/F4
- Jedno - cestný prietok pre oba kanály
- Bežný proti - prúd
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má naviac jeden prietokový kanál
 
   
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok  

Typ 3

Dvojité - U
Tento typ sa bežne používa na zjednodušenie inštalácie, montáž potrubia a podobne.
Bežný design pre chladiarentvo, klimatizáciu, pre tepelné čerpadlá, atď.

Tento typ sa bežne používa na zjednodušenie inštalácie, montáž potrubia a podobne.

Bežný design pre chladiarentvo, klimatizáciu, pre tepelné čerpadlá, atď.
 
   
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok

Typ 3.1
Dvojité - U plus F3/F4

Tento typ se bežne používá pre zjednodušenie inštalácie, montáž potrubia a podobne.

Bežný design pre chladiarenstvo, klimatizáciu, pre tepelné čerpadlá, atď. Extra pripojení na prednej strane sú používané ako „ snímacie „ ( napr. snímanie teploty / tlaku atď. ). Môžu byť používané pre „ kontrolu „ .
Pre tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 2 + 2 pripojenia na čelnej strane (primárna strana)
- 2 připojenia na zadnej strane (sekundárna strana)
- Primárny kanál je F1/F2
- Sekundárny kanál je B3/B4
- Jedno - cestný prietok pre oba kanály
- Bežný proti - prúd
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má naviac jeden prietokový kanál
 
 
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok

Typ 4
Viac - cestný

Tento typ je bežne používaný pre „zvýšenie tepelného prenosu„ v prípadoch, kde je veľmi malý teplotný rozdiel.

Design je vždy „symetrický“, čo znamená, že počet ciest je rovnaký na primárnej i sekundárnej strane.
Pre tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 2 pripojenie na čelnej strane
- 2 pripojenie na zadnej strane
- Primárny kanál je F2/B2 - Sekundárny kanál je F3/B3
- Aby sa umožnilo odvodnenie, pripojenia sú vždy na spodnej strane.
- Bežný proti - prúd
- Počet ciest je limitovaný na 2.
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má naviac jeden prietokový kanál v druhej ceste tesne pri zadnej strane
 
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok

Typ 5
2 stupňový ohrievač úžitkovej vody

Tento typ je speciálne používaný pre dvoj - stupňový ohrev úžitkovej vody.

Viď. samostatné informácie o aplikáciach
Pre tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 4 pripojenia na čelnej strane
- 2 pripojenia na zadnej strane
- Primárny kanál je F1/F2/B1
- Sekundárny kanál je F3/F3/B4
- 2 - cestný prietok pre oba kanály
- Bežný proti - prúd
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má naviac jeden prietokový kanál v druhej ceste tesne pri zadnej strane
 
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok

Typ 6
Kombinovaný výmenník pre vykurovanie ( ÚV ) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV )


Výmenník má 2 časti, pracuje s 3 médiami. Tento typ je speciálne používaný ako kombinovaný ohrievač ÚV a TÚV.

Viď. samostatné informacie o aplikáciach
Pre tento typ sa zadným pripojením je charakteristické :
- 4 pripojenia na čelnej strane
- 3 pripojenia na zadnej strane
- Primárny kanál je F1/F2/B1
- Sekundárny kanál je F3/F4 a B3/B4
- Dvoj - cestný prietok pre primárne médium
- Jedno - cestný prietok pre sekundárne médium
- Bežný proti - prúd
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má naviac jeden prietokový (kanál v druhej ceste tesne pri zadnej strane nazýva sa teda "vonkajší kanál"). Viacmenej, počet prietokových kanálov na primárnej a sekundárnej strane je vždy rovnaký.
   
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok

Typ 7
Dvoj - okruhový výmenník I

Výmeník má 2 časti, pracuje s 3 médiami.

Typ so sekundárnym kanálom v jedno - cestnom prietoku ( voda, teplonosné médium )

Tento typ je špeciálne používany pre dvoj-cirkulačné chladiarenské zariadenia (DCU). Viď. samostatné informácie o aplikaciách
Pre tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 4 pripojenie na čelne strane
- 2 pripojenie na zadnej strane
- Primárny kanál je F1/F2 (chladivo) a B1/B2 (chladivo II)
- Sekundárny kanál je F3/B3 (voda, teplonosné médium)
- Jedno - cestný prietok pre obe primárne média
- Jedno - cestný prietok pre sekundárne médium
- Bežný proti - prúd
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má v každej sekcii naviac jeden prietokový kanál.
 
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok

Typ 7.1
Dvoj - okruhový výmenník II

Výmenník má 2 časti, pracuje s 3 médiami.

Typ so sekundárnym kanálom 2 - cestnom prietoku ( voda, teplonosné médium )

Tento typ je špeciálne používáný pre dvoj-cirkulačné chladiarenské zariadenie (DCU). Viď. samostatné informacie o aplikáciach
Pro tento typ so zadným pripojením je charakteristické :
- 3 pripojenia na čelnej strane
- 3 pripojenia na zadnej strane
- Primárny kanál je F1/F2 (chladivo) a B1/B2 (chladivo II)
- Sekundárny kanál je F3/B3 (voda, teplonosné medium)
- Jedno - cestný prietok pre oba primárne média
- Dvoj - cestný prietok pre sekundárne médium
- Jedna sekcia je v protiprúdu, ďalšie je v súprudnom prietoku
- Primárny kanál je vždy „ vnútorný kanál „ ( označený modrou bodkou )
- Sekundárna strana má v každej sekcii naviac jeden prietokový kanál.
 
Schéma prietoku -pre náhľad kliknite na obrázok