Pájkovaný výmenník - servis

Pájkovaný doskový výmenník tepla (PDVT) sa skladá z lisovaných SS - dosiek, ktoré sú pájkované meďou vo vákuovej peci. V kanálikoch pretekajú v opačných smeroch dve média, oddelené doskou. Výrobná rada: Pájkované PDVT sú k dispozícii v 4 modeloch rôznych veľkostí: 12, 18, 25, 57, 100. Pripojenie môže byť buď pre navarovanie (L), alebo závitové (G). Jedna z možností pre model 57a 100 je prírubové pripojenie.

Vždy montujte Váš PDVT vertikálne. Malé PDVT môžu byť uchytené priamo na potru­bie (model 12, 18 a 25 do 30-ti dosiek). PDVT musí byť inštalovaný na podklade, na nožičkách nebo upínadlách. V prípade vibrácií, pulzácií, tlakových nárazov atď. zo systému, používajte vždy kompenzátory. Neprekročte maximálnu hodnoty momentu na pripojenie (viď tabuľka).

 

 TYP  F max M max
18 1" 5
25 1" 25
55 2" 50
100 DN 65 100

 

Inštalácia: PDVT je zapojený do proti­prúdu. Primárna strana je označená modrým bodom (napr.: produkt, chladič). Primárna strana je obklopená sekundárnym kanálom (napr. voda). (1) Kvapalina - ­kvapalina: inštalácia je možná v akomkoľvek smere, protiprúd je však účinnejší. (2) Výparník, (3) Kondenzátor.

Chráňte PDVT druhom filtru (asi 1 mm), aby sa zabránilo vstupu hrubých ne­čistôt. V prípade vyradenia z prevádzky sa doporučuje výmenník vyčistiť niektorým druhom CIP (čistenie na mieste). Nechajte cirkulovať vhodný čistiaci roztok tak, aby pretekal proti nor­málnemu smeru prúdenia PDVT (saponát alebo slabá kyselina napr. mravčia alebo ci­trónová, 2-3% roztok kyseliny fosforečnej izbovej teploty.

Vytvorenie ľadu zničí PDVT a preto sa tomu musí za­brániť. Nainštalujte filter (1 mm) na strane vody. Použite zmes (napr. glykol) pokiaľ sú teploty blízko bodu mrazu. Použite termostaty a nebo spínač na zaistenie nemenného toku vody. Vyvarujte sa odstaveniu čerpadla. Efektívna ochrana proti zmrznutiu môže byť zaistená použitím termostatu spojeného s kompresorom.