Tepelné čerpadlá

Slnko nám dodáva každý deň nepredstaviteľné množstvo energie. Táto energia sa ukladá do okolitého vzduchu, zeme alebo spodných a povrchových vôd, túto energiu však môžeme využiť aj keď slnko nesvieti.

V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné zdroje energie s nízkou teplotnou úrovňou. Tieto zdroje energie však môžu byť napríklad využité na vykurovanie len vtedy, ak sa ich energia prívodom energie prevedie na vyššiu teplotnú úroveň. Tepelné čerpadlá sú teda zdrojom tepla, ktorý odoberá tepelnú energiu tepelným zdrojom ktoré sú k dispozícii a ich tepelný potenciál nie je normálne využiteľný. Využiteľné teplo tepelného čerpadla sa skladá z tepla, ktoré bolo zdroju tepla odobraté jeho ochladením a tepla, ktoré zodpovedá pohonnej energii. Užitočné teplo je teda niekoľko násobkom vynaloženej pohonnej energie.