Tepelné čerpadlo VZDUCH – VZDUCH

Tepelné čerpadlo využíva teplo obsiahnuté vo vonkajšom vzduchu, vyrobené teplo odovzdáva do interiéroveho vzduchu.

Výhody:

  • tepelné čerpadlo je možné použiť prakticky vo všetkých prípadoch bez ohľadu na veľkosť pozemku, výdatnosti podzemnej vody, možnosti zhotovenia vrtov
  • inštalácia vyžaduje minimálne zásahy do okolitého prostredia
  • najnižšie investičné náklady
  • možnosť využitia jedného zariadenia pre kúrenie aj chladenie bez dodatočnej investície


Nevýhody:

  • hlučnosť vonkajšej jednotky s ventilátorom (45 – 60 dB)
  • klesajúci výkon s klesajúcou vonkajšou teplotou, tým narastá spotreba elektrickej energie
  • potreba doplnkového zdroja tepla
  • nerieši prípravu TÚV