Tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA

Tepelné čerpadlo využíva teplo obsiahnuté vo vonkajšom vzduchu, vyrobené teplo odovzdáva do teplovodnej vykurovacej sústavy.

Výhody:

  • tepelné čerpadlo je možné použiť prakticky vo všetkých prípadoch bez ohľadu na veľkosť pozemku, výdatnosti podzemnej vody, možnosti zhotovenia vrtov
  • inštalácia vyžaduje minimálne zásahy do okolitého prostredia
  • najnižšie investičné náklady


Nevýhody:

  • hlučnosť vonkajšej jednotky s ventilátorom (45 – 60 dB)
  • klesajúci výkon s klesajúcou vonkajšou teplotou, tým narastá spotreba elektrickej energie

 

Naše referencie

Rodinný dom Malá Ida
tepelné čerpadlo Vzduch-Voda tepelného výkonu 9kW
zdroj nízkopotenciálnej energie vonkajší vzduch

 

 

Rodinný dom Martin
tepelné čerpadlo Vzduch-Voda tepelného výkonu 9kW
zdroj nízkopotenciálnej energie vonkajší vzduch