Blokové stanice - servis


Bloková stanica je zariadenie zostavené podľa požiadaviek zákazníka z viacerých súčastí: výmenníka TÚV, výmenníka ÚK, regulačných, uzatváracích, bezpečnostných armatúr, čerpadiel, riadiaceho systému, nosného rámu a pod. V prípade potreby servisu blokovej stanice sa môžete s dôverou obrátiť na zamestnancov firmy TERMOMARKET spol. s r. o.