Priemysel

Úsporné riešenia pre Vašu firmu:

 • výpočet a návrh výmenníkov tepla
 • predaj rozoberateľných doskových výmenníkov
 • predaj doskových pájkovaných výmenníkov
 • predaj opláštených doskových výmenníkov
 • predaj regulačných armatúr
 • predaj ručných armatúr
 • montáž výmenníkových stanic, doskových výmenníkov a tepelných rozvodov
 • návrh a montáž technológií chladenia výrobných liniek a strojov
 • projektová a poradenská činnosť v energetike
 • alternatívne využívanie odpadového tepla, úspory tepelnej energie
 • servisná činnosť, čistenie výmenníkov, dodávky náhradných dielov
 • predaj a montáž klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek
 • montážne, demontážne a opravárenské práce na hutníckych, klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach
 • kompletný servis s technicko-poradenskou službou v oblasti, hydrauliky, pneumatiky a mazania
 • dodávka a montáž riadiacich a regulačných systémov