Staňte sa aj Vy členom nášho profesionálneho tímu. Budujte svoju kariéru s nami.

Nájdite si pracovnú pozíciu vhodnú pre Vás, alebo nám pošlite svoj životopis s uvedením, o aké pracovné miesto máte záujem.

Kariéra

Budujte svoju kariéru s firmou TERMOMARKET, s.r.o.

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti TERMOMARKET, s.r.o.
Poznámka: Povinné údaje sú označené *

Osobné údaje:
Priezvisko* :
Meno* :
Dátum narodenia* :
Št. príslušnosť* :
   
Titul* :
Kontaktné údaje: 
(Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
E-mail:
Mobilný telefón:
Telefón - domov:
Telefón - práca:
Fax:
Kontaktná adresa:
(pre písomný styk)
 
Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:
 v oblasti: Projektovanie
  Montáž
  Marketing a manažment
  Iná oblasť (uveďte prosím v poznámke)
vo funkcii 
 
Dosiahnuté vzdelanie a prax:
(vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
 
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
   
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
   
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
   
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
 
Zamestnávateľ Od - Do
Zaradenie Náplň práce
   
Zamestnávateľ  
Zaradenie Náplň práce
   
Zamestnávateľ  
Zaradenie Náplň práce
   
Zamestnávateľ  
Zaradenie Náplň práce
 
Jazykové znalosti:
Angličtina Iný jazyk:
žiadna žiadna
základná (základná komunikácia) základná
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
 
Doplňujúce údaje:
Znalosti :
Iné znalosti a zručnosti:
Dátum možného nástupu.

Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)

 

Žiadateľ týmto podľa ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely jeho zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti TERMOMARKET, s.r.o..

 

Súhlas je udelený na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti TERMOMARKET, s.r.o.. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

 

Žiadateľ týmto udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: TERMOMARKET, s.r.o..

 

Žiadateľ odoslaním tohto formulára potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecným vyhlásením a s týmto súhlasí.