Solárne panely / kolektory

Zatiaľ najrozšírenejší systém, ktorý je schopný zachytiť a využiť slnečnú energiu v prospech človeka sú solárne panely / kolektory. Princíp získavania tepelnej energie pomocou solárnych panelov / kolektorov je jednoduchý. Keďže majú čierny a matný povrch, pohlcujú maximálne množstvo dopadajúcej energie a účinne zohrievajú. Získané teplo následne zohrieva vodu, či už úžitkovú alebo vykurovaciu.

Najčastejšie sa používajú na tieto účely:

  • príprava teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • prikurovanie budov
  • ohrev vody v bazénoch
  • priemyselné teplo