Tepelné čerpadlo VODA – VODA

Tepelné čerpadlo využíva teplo obsiahnuté v podzemnej vode. Pri využití tohto typu tepelného čerpadla je potrebná garantovaná výdatnosť zdroja podzemnej vody, overená dlhodobou čerpacou skúškou. Taktiež je dôležité chemické zloženie ovplyvňujúce životnosť komponentov na primárnej strane tepelného čerpadla. Voda sa čerpá zo studne ponorným čerpadlom, v tepelnom čerpadle je ochladená a vracia sa späť do vsakovacej studne.
Výhody:

  • nižšie investičné náklady v porovnaní s hlbinnými vrtmi
  • skoro konštantná teplota primárneho zdroja tepla

Nevýhody:

  • požiadavky na dostatočné množstvo studničnej vody
  • primárny okruh vyžaduje pravidelnú údržbu čistenie filtrov
  • v závislosti od hĺbky studne je zavislá aj spotreba elektrickej energie na pohon ponorného čerpadla.

Naše referencie

Administrastívna a prevádzková budova
tepelné čerpadlo Voda-Voda tepelného výkonu 33kW
zdroj nízkopotenciálnej energie je studničná voda